• UNI Club

    Được thành lập và hỗ trợ bởi trung tâm Anh ngữ EnglishZone, câu lạc bộ Anh ngữ UNI (Unite ‘N’ Improve) luôn có tổ chức ...

    Xem

  • UNI Club

    Được thành lập và hỗ trợ bởi trung tâm Anh ngữ EnglishZone, câu lạc bộ Anh ngữ UNI (Unite ‘N’ Improve) luôn có tổ chức ...

    Xem

Tin tức - Sự kiện

UNI Club

ENGLISHZONE 29-01-2013

Được thành lập và hỗ trợ bởi trung tâm Anh ngữ EnglishZone, câu lạc bộ Anh ngữ UNI (Unite ‘N’ Improve) luôn có tổ chức nhiều hoạt dộng ngoại khòa để sinh viên rèn luyện kỹ năng giao tiếp và phát triển tài năng ở mỗi cá nhân.

Được thành lập và hỗ trợ bởi trung tâm Anh ngữ EnglishZone, câu lạc bộ Anh ngữ UNI (Unite ‘N’ Improve) luôn có tổ chức nhiều hoạt dộng ngoại khòa để sinh viên rèn luyện kỹ năng giao tiếp và phát triển tài năng ở mỗi cá nhân.

Với khẩu hiệu “Let’s take a Chance to make a Change”, câu lạc bộ UNI xây dựng một cộng đồng sinh viên dựa trên hai mục tiêu chính là xây dựng thái độ tích cực và phát triển tầm nhìn tốt hơn thông qua hình thức làm việc đội nhóm cùng nhau. 
Tính đến hiện tại, UNI đã tổ chức thành công một cuộc thi tìm kiếm tài năng dành cho toàn thể sinh viên Hoa Sen, mang tên “On The Move”. Bên cạnh đó, gần đây, UNI đã thành công trong việc chào đón các bạn tân sinh viên bằng điệu nhảy flash-mob.