• UNI Club

    Được thành lập và hỗ trợ bởi trung tâm Anh ngữ EnglishZone, câu lạc bộ Anh ngữ UNI (Unite ‘N’ Improve) luôn có tổ chức ...

    Xem

  • UNI Club

    Được thành lập và hỗ trợ bởi trung tâm Anh ngữ EnglishZone, câu lạc bộ Anh ngữ UNI (Unite ‘N’ Improve) luôn có tổ chức ...

    Xem

Đội ngũ giảng viên

Thạc sĩ Yên Khải Ngọc Thi

ENGLISHZONE 04-01-2013

Tôi là Yên Khải Ngọc Thi, tốt nghiệp thạc sĩ tại trường Đại học Victoria,Úc.

Yên Khải Ngọc ThiTôi là Yên Khải Ngọc Thi, tốt nghiệp thạc sĩ tại trường Đại học Victoria,Úc. Trong suốt hơn 10 năm, tôi rất vui được biết và làm việc với nhiều sinh viên và các đồng nghiệp tốt. Tôi thích giảng dạy tiếng Anh tại EZ vì trung tâm có các trang thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân viên thân thiện với tinh thần hỗ  trợ cao.