• UNI Club

    Được thành lập và hỗ trợ bởi trung tâm Anh ngữ EnglishZone, câu lạc bộ Anh ngữ UNI (Unite ‘N’ Improve) luôn có tổ chức ...

    Xem

  • UNI Club

    Được thành lập và hỗ trợ bởi trung tâm Anh ngữ EnglishZone, câu lạc bộ Anh ngữ UNI (Unite ‘N’ Improve) luôn có tổ chức ...

    Xem

Hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế

ENGLISHZONE 15-01-2013

OHLONE COLLEGE: Một trong những đối tác của EnglishZone với các chương trình hợp tác quốc tế nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo tại EnglishZone.

 

-  Chương trình TESOL đào tạo giảng viên tiếng Anh

-  Chương trình du học hè ngắn hạn
-  Chương trình chuẩn bị Đại học cho học sinh phổ thông