• UNI Club

    Được thành lập và hỗ trợ bởi trung tâm Anh ngữ EnglishZone, câu lạc bộ Anh ngữ UNI (Unite ‘N’ Improve) luôn có tổ chức ...

    Xem

  • UNI Club

    Được thành lập và hỗ trợ bởi trung tâm Anh ngữ EnglishZone, câu lạc bộ Anh ngữ UNI (Unite ‘N’ Improve) luôn có tổ chức ...

    Xem

Hợp tác quốc tế

Hiệp hội thương mại Hoa Kỳ (Amcham)

ENGLISHZONE 24-01-2013

Hiệp hội thương mại Hoa Kỳ là 1 hiệp hội độc lâp bao gồm các tổ chức/ doanh nghiệp Mỹ và quốc tế. Với hơn 450 công ty thành viên và hơn 1000 đại diện, trong các lĩnh vực khác nhau như sản xuất, vận chuyển, dịch vụ và du lịch khách sạn hướng đến mục đích chung là thúc đẩy thương mại đầu tư giữa Việt Nam và Mỹ

Đại học Hoa Sen tham gia vào Hiệp hội thương mại Hoa Kỳ từ năm 2009. Hiệp hội thương mại Hoa Kỳ là 1 hiệp hội độc lâp bao gồm các tổ chức/ doanh nghiệp Mỹ và quốc tế. Với hơn 450 công ty  thành viên  và hơn 1000 đại diện, trong các lĩnh vực khác nhau như sản xuất, vận chuyển, dịch vụ và du lịch khách sạn hướng đến mục đích chung  là thúc đẩy thương mại đầu tư giữa Việt Nam và Mỹ. Thông tin chi tiết http://www.amchamvietnam.com/.

Bài viết liên quan