• UNI Club

    Được thành lập và hỗ trợ bởi trung tâm Anh ngữ EnglishZone, câu lạc bộ Anh ngữ UNI (Unite ‘N’ Improve) luôn có tổ chức ...

    Xem

  • UNI Club

    Được thành lập và hỗ trợ bởi trung tâm Anh ngữ EnglishZone, câu lạc bộ Anh ngữ UNI (Unite ‘N’ Improve) luôn có tổ chức ...

    Xem

Array

EZ Teacher Training (TESOL/TEFL) – Đào tạo giảng viên Anh ngữ

ENGLISHZONE 04-01-2013

EnglishZone hiện đang hợp tác với Ohlone College, 43600 Mission Boulevard, Freemont, CA 94539 - 5849, để phát triển chương trình đào tạo giảng viên với các khóa học từ 100-120 giờ trong vòng 4 tuần

OhloneEnglishZone hiện đang hợp tác với Ohlone College, 43600 Mission Boulevard, Freemont, CA 94539 - 5849, để phát triển chương trình đào tạo giảng viên với các khóa học từ 100-120 giờ trong vòng 4 tuần để lấy chứng chỉ TESOL về phương pháp giảng dạy tiếng Anh.Việc đào tạo gắn liền với quá trình thực tập tại các lớp học của EnglishZone.Tạo điều kiện để học viên tốt nghiệp có thể giảng dạy tại EnglishZone, đại học Hoa Sen.