• UNI Club

    Được thành lập và hỗ trợ bởi trung tâm Anh ngữ EnglishZone, câu lạc bộ Anh ngữ UNI (Unite ‘N’ Improve) luôn có tổ chức ...

    Xem

  • UNI Club

    Được thành lập và hỗ trợ bởi trung tâm Anh ngữ EnglishZone, câu lạc bộ Anh ngữ UNI (Unite ‘N’ Improve) luôn có tổ chức ...

    Xem

Campus 5
Address: 2 Tan Vien St., Ward 2, Tan Binh Dist., HCMC
Phone: 08-35471172
Head Office
Address: 137A1 Nguyen Chi Thanh St., Ward 9, Dist. 5, HCMC
Phone: 08-39575039
Campus 2
Address: Slot 10, Quang Trung Software City, Tan Chanh Hiep Ward, Dist.12. HCMC
Phone: 08-54370086
Campus 4
Address: Lot 11, Quang Trung Software City, Tan Chanh Hiep Ward, Dist.12. HCMC
Phone: 08-37158026
You can leave a message using the contact form below.