• UNI Club

  Được thành lập và hỗ trợ bởi trung tâm Anh ngữ EnglishZone, câu lạc bộ Anh ngữ UNI (Unite ‘N’ Improve) luôn có tổ chức ...

  Xem

 • UNI Club

  Được thành lập và hỗ trợ bởi trung tâm Anh ngữ EnglishZone, câu lạc bộ Anh ngữ UNI (Unite ‘N’ Improve) luôn có tổ chức ...

  Xem

Chăm sóc học viên

 • Memorable Journey

  Fri,01-02-2013

  Singapore is one of the countries which famous for its clean and safe environment in high society. Moreover, Singapore though is small country, there is not much resources, but it has been head of the ...

  Xem chi tiết »

 • Chăm sóc học viên

  Tue,29-01-2013

  Tại EnglishZone, học viên chính là trung tâm. Sự tiến bộ và phát triển của mỗi học viên để trở thành Công dân toàn cầu chính là sự tự hào của EnglishZone.

  Xem chi tiết »