• UNI Club

    Được thành lập và hỗ trợ bởi trung tâm Anh ngữ EnglishZone, câu lạc bộ Anh ngữ UNI (Unite ‘N’ Improve) luôn có tổ chức ...

    Xem

  • UNI Club

    Được thành lập và hỗ trợ bởi trung tâm Anh ngữ EnglishZone, câu lạc bộ Anh ngữ UNI (Unite ‘N’ Improve) luôn có tổ chức ...

    Xem

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên và doanh nhân Robert Beausoleil

ENGLISHZONE 29-01-2013

Tên tôi là Robert Beausoleil. Là một doanh nhân thành công ở cả Canada và Mỹ, tôi đã sở hữu nhiều cửa hàng bán lẻ và nhà hàng trong sự nghiệp của tôi.

Tôi mở cửa tiệm đầu tiên vào năm 17 tuổi và tôi đã bán đi cửa tiệm cuối cùng của mình vào năm 2008 khi tôi chuyển đến định cư lâu dài ở châu Á. Tôi đã đi qua 40 quốc gia và đã dạy tiếng Anh tại Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam. Tôi tự hào để giảng dạy tại Đại học Hoa Sen vì tôi thấy rằng sinh viên xem trọng việc học tiếng Anh, và hiểu vai trò lớn của tiếng Anh đối với nghề nghiệp tương lai của họ. Chúng tôi đã thực hiện nhiều thay đổi thú vị tại EnglishZone trong 6 tháng qua để giúp đỡ và giáo dục tốt hơn sinh viên tại đây. Tôi biết sinh viên và ngay cả chúng tôi sẽ đạt được kết quả từ những khó khăn và nỗ lực của mình.

Bài viết liên quan