Clubs

UNI Club

ENGLISHZONE 21-01-2013

Được thành lập và hỗ trợ bởi trung tâm Anh ngữ EnglishZone, câu lạc bộ Anh ngữ UNI (Unite and Improve) luôn có tổ chức nhiều hoạt dộng ngoại khòa để sinh viên rèn luyện kỹ năng giao tiếp và phát triển năng khiếu.

Được thành lập và hỗ trợ bởi trung tâm Anh ngữ EnglishZone, câu lạc bộ Anh ngữ UNI (Unite and Improve) luôn có tổ chức nhiều hoạt dộng ngoại khòa để sinh viên rèn luyện kỹ năng giao tiếp và phát triển năng khiếu. Những hoạt động mà câu lạc bộ đã tổ chức trong càc năm vừa qua là các buổi nói chuyện và thảo luận chuyên đề, nhảy flashmob mừng ngày khai trường và Giáng sinh, thi tìm kiếm tài năng, đi dã ngoại,…