Programs

English for International Communication

ENGLISHZONE 21-12-2012

EIC (English for International Communication) là “chương trình tiếng Anh giao tiếp toàn cầu” được thiết kế dành cho riêng cho sinh viên Đại học Hoa Sen

EIC (English for International Communication) là “chương trình tiếng Anh giao tiếp toàn cầu” được thiết kế dành cho riêng cho sinh viên Đại học Hoa Sen. “ Becoming globle citizens” là phương châm xuyên suốt chương trình đào tạo/ giảng dạy để chuẩn bị cho sinh viên kỹ năng tiếng Anh và sự tin trong giao tiếp để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước ngay sau khi tốt nghiệp.

 

 

Related articles