• UNI Club

    Được thành lập và hỗ trợ bởi trung tâm Anh ngữ EnglishZone, câu lạc bộ Anh ngữ UNI (Unite ‘N’ Improve) luôn có tổ chức ...

    Xem

  • UNI Club

    Được thành lập và hỗ trợ bởi trung tâm Anh ngữ EnglishZone, câu lạc bộ Anh ngữ UNI (Unite ‘N’ Improve) luôn có tổ chức ...

    Xem

Chương trình đào tạo

EIC - Tiếng Anh giao tiếp toàn cầu dành cho sinh viên Hoa Sen

ENGLISHZONE 15-01-2013

EIC (English for International Communication) là “chương trình tiếng Anh giao tiếp toàn cầu” được thiết kế dành cho riêng cho sinh viên Đại học Hoa Sen.

 “ Becoming globle citizens” là phương châm xuyên suốt chương trình đào tạo/ giảng dạy để chuẩn bị cho sinh viên kỹ năng tiếng Anh và sự tin trong giao tiếp để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước ngay sau khi tốt nghiệp.
Sinh viên theo học chương trình đào tạo hệ Đại học bằng tiếng Việt học 4 học phần:

Sinh viên theo học Chương trình đào tạo Đào tạo bằng tiếng Anh( Đại học quốc tế):

Riêng đối với những sinh viên chưa đạt điểm thi xếp lớp theo yêu cầu của chương
trình nói trên, sẽ được tư vấn để theo học các khóa dự bị: