• UNI Club

    Được thành lập và hỗ trợ bởi trung tâm Anh ngữ EnglishZone, câu lạc bộ Anh ngữ UNI (Unite ‘N’ Improve) luôn có tổ chức ...

    Xem

  • UNI Club

    Được thành lập và hỗ trợ bởi trung tâm Anh ngữ EnglishZone, câu lạc bộ Anh ngữ UNI (Unite ‘N’ Improve) luôn có tổ chức ...

    Xem

Array

EIC - Tiếng Anh giao tiếp toàn cầu dành cho sinh viên Hoa Sen

ENGLISHZONE 04-01-2013

EIC (English for International Communication) là “chương trình tiếng Anh giao tiếp toàn cầu” được thiết kế dành cho riêng cho sinh viên Đại học Hoa Sen

EIC (English for International Communication) là “chương trình tiếng Anh giao tiếp toàn cầu” được thiết kế dành cho riêng cho sinh viên Đại học Hoa Sen. “ Becoming globle citizens” là phương châm xuyên suốt chương trình đào tạo/ giảng dạy để chuẩn bị cho sinh viên kỹ năng tiếng Anh và sự tin trong giao tiếp để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước ngay sau khi tốt nghiệp.