• UNI Club

  Được thành lập và hỗ trợ bởi trung tâm Anh ngữ EnglishZone, câu lạc bộ Anh ngữ UNI (Unite ‘N’ Improve) luôn có tổ chức ...

  Xem

 • UNI Club

  Được thành lập và hỗ trợ bởi trung tâm Anh ngữ EnglishZone, câu lạc bộ Anh ngữ UNI (Unite ‘N’ Improve) luôn có tổ chức ...

  Xem

CLB tiếng anh

 • UNI Club

  Mon,21-01-2013

  Được thành lập và hỗ trợ bởi trung tâm Anh ngữ EnglishZone, câu lạc bộ Anh ngữ UNI (Unite and Improve) luôn có tổ chức nhiều hoạt dộng ngoại khòa để sinh viên rèn luyện kỹ năng giao tiếp và phát triển ...

  Xem chi tiết »