• UNI Club

    Được thành lập và hỗ trợ bởi trung tâm Anh ngữ EnglishZone, câu lạc bộ Anh ngữ UNI (Unite ‘N’ Improve) luôn có tổ chức ...

    Xem

  • UNI Club

    Được thành lập và hỗ trợ bởi trung tâm Anh ngữ EnglishZone, câu lạc bộ Anh ngữ UNI (Unite ‘N’ Improve) luôn có tổ chức ...

    Xem

Hợp tác quốc tế

Chương trình Hợp tác Quốc tế

ENGLISHZONE 25-01-2013

Đại học Hoa Sen hợp tác chặt chẽ với các trường đại học trên thế giới, tạo cơ hội trải nghiệm học tập quốc tế cho sinh viên thông qua việc xây dựng các chương trình quốc tế

Đại học Hoa Sen hợp tác chặt chẽ với các trường đại học trên thế giới, tạo cơ hội trải nghiệm học tập quốc tế cho sinh viên thông qua việc xây dựng các chương trình quốc tế:

Kinh doanh quốc tế – hợp tác với trường Đại học Université Paris-Est Créteil (Pháp)

Thiết kế thời trang – hợp tác với trường Mod’Art International (Pháp)

Cao đẳng Kinh doanh - Hợp tác với trường Cao đẳng Manchester (Vương quốc Anh)

Quản trị văn phòng – hợp tác với trường ITIN và CCIV (Pháp)

Thư ký y khoa – hợp tác với trường Pierre Salvi và CCIV (Pháp)

Đồ họa Multimedia – hợp tác với CCIV (Pháp)

Cử nhân Quản lý khách sạn nhà hàng quốc tế -Hợp tác với Trường Du lịch và Khách sạn Quốc tế Vatel (International Business School  Hotel & Tourism Management) – Cộng hoà Pháp

Cao đẳng Quản trị Khách sạn Nhà hàng - Hợp tác với tổ chức Edexcel (Hội đồng khảo thí Anh quốc).

Cao đẳng Marketing - Hợp tác với tổ chức Edexcel (Hội đồng khảo thí Anh quốc)

Bài viết liên quan