• UNI Club

  Được thành lập và hỗ trợ bởi trung tâm Anh ngữ EnglishZone, câu lạc bộ Anh ngữ UNI (Unite ‘N’ Improve) luôn có tổ chức ...

  Xem

 • UNI Club

  Được thành lập và hỗ trợ bởi trung tâm Anh ngữ EnglishZone, câu lạc bộ Anh ngữ UNI (Unite ‘N’ Improve) luôn có tổ chức ...

  Xem

Hợp tác quốc tế

 • Hợp tác quốc tế

  Tue,15-01-2013

  OHLONE COLLEGE: Một trong những đối tác của EnglishZone với các chương trình hợp tác quốc tế nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo tại EnglishZone.

  Xem chi tiết »

 • Chương trình Hợp tác Quốc tế

  Fri,25-01-2013

  Đại học Hoa Sen hợp tác chặt chẽ với các trường đại học trên thế giới, tạo cơ hội trải nghiệm học tập quốc tế cho sinh viên thông qua việc xây dựng các chương trình quốc tế

  Xem chi tiết »

 • Hiệp hội thương mại Hoa Kỳ (Amcham)

  Thu,24-01-2013

  Hiệp hội thương mại Hoa Kỳ là 1 hiệp hội độc lâp bao gồm các tổ chức/ doanh nghiệp Mỹ và quốc tế. Với hơn 450 công ty thành viên và hơn 1000 đại diện, trong các lĩnh vực khác nhau như sản xuất, vận ...

  Xem chi tiết »