• UNI Club

    Được thành lập và hỗ trợ bởi trung tâm Anh ngữ EnglishZone, câu lạc bộ Anh ngữ UNI (Unite ‘N’ Improve) luôn có tổ chức ...

    Xem

  • UNI Club

    Được thành lập và hỗ trợ bởi trung tâm Anh ngữ EnglishZone, câu lạc bộ Anh ngữ UNI (Unite ‘N’ Improve) luôn có tổ chức ...

    Xem

Chăm sóc học viên

Chăm sóc học viên

ENGLISHZONE 29-01-2013

Tại EnglishZone, học viên chính là trung tâm. Sự tiến bộ và phát triển của mỗi học viên để trở thành Công dân toàn cầu chính là sự tự hào của EnglishZone.

Quá trình học tập của các học viên được theo dõi, truyền thông chặt chẽ  và đội ngũ nhân viên Englishzone luôn sẵn sàng hỗ trợ học viên nhằm giúp học viên đạt được sự tiến bộ trong học tập như mong muốn.

Bài viết liên quan