• UNI Club

    Được thành lập và hỗ trợ bởi trung tâm Anh ngữ EnglishZone, câu lạc bộ Anh ngữ UNI (Unite ‘N’ Improve) luôn có tổ chức ...

    Xem

Tin tức - Sự kiện

Xem thêm »

Tôi sinh ra tại TP Hồ Chí Minh nhưng định cư đến Mỹ vào năm 1984. Tôi lớn lên và học tập tại Sacramento, California.
Tại EnglishZone, học viên chính là trung tâm. Sự tiến bộ và phát triển của mỗi học viên để trở thành Công dân toàn cầu chính là sự ...