• UNI Club

    Được thành lập và hỗ trợ bởi trung tâm Anh ngữ EnglishZone, câu lạc bộ Anh ngữ UNI (Unite ‘N’ Improve) luôn có tổ chức ...

    Xem

  • UNI Club

    Được thành lập và hỗ trợ bởi trung tâm Anh ngữ EnglishZone, câu lạc bộ Anh ngữ UNI (Unite ‘N’ Improve) luôn có tổ chức ...

    Xem

Tin tức - Sự kiện

View all »

Tên tôi là Robert Beausoleil. Là một doanh nhân thành công ở cả Canada và Mỹ, tôi đã sở hữu nhiều cửa hàng bán lẻ và nhà hàng ...
Tại EnglishZone, học viên chính là trung tâm. Sự tiến bộ và phát triển của mỗi học viên để trở thành Công dân toàn cầu chính là sự ...